Gweld yn Saesneg

Agorodd Gardd Horatio Cymru yn 2022 yng Nghanolfan Adsefydlu Asgwrn Cefn a Niwrolegol Cymru yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, Caerdydd, sy'n derbyn cleifion o bob rhan o dde a chanolbarth Cymru.

Dylunydd yr ardd -
Sarah Price

horatios-garden-wales horatios-garden-wales

Dylunydd yr ardd -
Sarah Price

Mae Sarah Price yn enillydd medal aur yn y Sioe Flodau RHS Chelsea tair-amser, ac yn enwog am ei arddull plannu artistig a naturiol mewn prosiectau fel Parc y Gemau Olympaidd, a gardd yn Oriel Whitworth, ym Manceinion.

O'r dechrau, 'roedd Sarah yn angerddol am gynnwys cymaint o elfennau o dirwedd hyfryd Cymru yn ei dyluniadau â phosibl. Gan ddibynnu ar hyfforddiant blaenorol mewn celf gain a chariad trwy'r oes at amgylcheddau gwyllt a naturiol, mae gan ei gerddi ansawdd trochiol ac fe'u disgrifiwyd yn aml yn 'beintiol.

"Mae'r blodau'n gwneud i mi deimlo'n llon a llawen ac 'rwyn caru gweld adar yn yr ardd.

horatios-garden-wales
horatios-garden-wales

Nodweddion Dylunio Allweddol

  • Gerddi amrywiol, fel dôl, gardd persawrus, gardd llysiau a blodau, sy'n annog diddordeb a bioamrywiaeth drwy gydol y flwyddyn, wedi'u hysbrydoli gan dirwedd draddodiadol Cymru.
  • Tirwedd sy'n llifo'n esmwyth o blanhigion tryloyw a choed a llwyni cain-gwreiddiol, gyda golwg ar y môr.
  • Babell ardd, mewn cydweithrediad â phenseiri o 6a, ar gyfer gwres, cysgod a chymdeithasu, seddi derw gwyrdd ar gyfer mannau llonydd a gwresogi, a tŷ gwydr ar gyfer tyfu a therapi garddio. Planhigion hardd gan gynnwys Lunaria, Salvia 'Amethyst', ac Eremurus robustus.
  • Mae ganghennau hyfryd Malus 'Cox's Orange Pippin' wedi'u trefnu yn ofalus gyda ffrwythau, ac mae blodau aroglus o'r Wisteria sinensis yn gorchuddio rhannau o'r perimedr.
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales
Horatios-Garden-Wales

Tim yr Ardd

Mae'r Prif Arddwr, Owen Griffiths, wedi'i hyfforddi yng Ngherddi Botaneg Brenhinol Kew, ac mae ganddo gyfoeth o brofiad amrywiol yn y sector Garddwriaeth, Gymdeithasol a Therapiwtig. Mae'n angerddol am arddio coedwigoedd a'u rhan yn lleddfu newid hinsawdd.

Caiff Owen gymorth gan Gweinyddwr Ardd, Helen Johnson, WFGA WRAGS hyfforddai Holly Porter, a thîm gwych o wirfoddolwyr.

Crewyd Gardd Horatio Cymru mewn cydweithrediad â Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

horatios-garden-wales

Thank you to our partners

National Partners:

Could you be our next national partner?

Regional Partners:

horatios-garden-wales

Hugh James

Corporate Friends:

Could you be our next corporate friend?

Find out more
horatios-garden-wales

Interested in volunteering at Horatio’s Garden Wales?

Find out more

horatios-garden-wales

Horatio’s Garden costs £90,000 to maintain per year.

Please consider donating to this garden to help us nurture lives for years to come.

Donate

horatios-garden-wales

Interested in visiting the garden? We offer guided tours to small groups.

Find out more

horatios-garden-wales

Are you a beneficiary of Horatio’s Garden Wales?

Find out more about what’s on in the garden

horatios-garden-wales

Before: The Welsh Spinal Cord Injury and Neuro Rehabilitation Centre in University Hospital Llandough

horatios-garden-wales

Now: Horatio’s Garden Wales at The Welsh Spinal Cord Injury and Neuro Rehabilitation Centre in University Hospital Llandough

horatios-garden-wales
horatios-garden-wales

Find us

Gardd Horatio Cymru
Llandochau
Canolfan Adsefydlu Asgwrn Cefn a Niwrolegol Cymru Ysbyty Athrofaol
Heol Penlan
Llandochau.

Keep in touch

Sign-up to hear the latest news and activities from Horatio’s Garden

By completing this form, you confirm that you are aged 18 years or over and that you are happy to receive emails from Horatio’s Garden in accordance with our Privacy Policy. We will never share your details with anyone else without your express permission.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0